ZANZI odpelje 3 družine v Gardaland

Nagrajenci, ki prejmejo karte za Gardaland za CELO DRUŽINO so:

  • Gregor Kolar
  • Nina Skube
  • Peter Kren

ISKRENE ČESTITKE vsem! 

Vsem ostalim pa najlepša hvala za sodelovanje, še naprej nas spremljajte na naši spletni strani Privoščite.si, kjer vam vsak dan ponujamo najugodnejše ponudbe! Privoščite.si več, za manj denarja!

Splošni pogoji

Pravila in pogoji za sodelovanje v nagradni igri »ZANZI odpelje 3 družine v Gardaland«

Izvajalec nagradne igre je podjetje Privoščite d.o.o., Špruha 31, 1236 Trzin.

Pokrovitelj nagradne igre je podjetje Sanofarm d.o.o., Šmarska cesta 5c, 6000 Koper.

1. Pogoji sodelovanja
V nagradni igri lahko sodelujejo vsi, ki izpolnijo pogoje, podane v teh pravilih, razen zaposleni v podjetju Privoščite d.o.o. ter njihovi ožji družinski člani. V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, razen zaposleni v podjetju Privoščite d.o.o.. Mladoletne osebe lahko sodelujejo s privolitvijo staršev oziroma njihovega zakonitega zastopnika. S tem, ko izpolnete prijavni obrazec, udeleženec nagradne igre soglaša, da podjetje Privoščite d.o.o., zbrane podatke uporablja za namene neposrednega trženja. Sedež podjetja Privoščite d.o.o. je na Špruhi 31 v Trzinu, 1236.

2. Trajanje nagradne igre in žrebanje
Nagradna igra poteka od vključno 6. 6. 2017 do vključno 14. 6. 2017.

Žrebanje nagrajencev bo potekalo na naslovu izvajalca, in sicer dne 15. 6. 2017. Žrebanje nagrajencev bo iz e-bobna za žreb iz celotne množice sodelujočih naključno izvedel računalniški sistem.

3. Opis nagradne igre in oblike sodelovanja
Nagradna igra poteka na portalu Privoščite.si – www.privoščite.si (v nadaljevanju Privoščite.si), na FB in na vseh spletnih straneh, ki so povezane (tudi poslovno) s podjetjem Privoščite d.o.o.. V nagradni igri lahko sodelujejo vsi, ki obiščejo portal Privoščite.si ali katerokoli drugo spletno stran, ki je povezana s podjetjem Privoščite d.o.o.. V primeru, da želi sodelujoči kdajkoli pozneje biti izbrisan iz e-mail baze prejemnikov obvestil podjetja Privoščite d.o.o., lahko kadarkoli to zahtevo sporoči na info@privoscite.si ali pa se samostojno odjavi s pomočjo povezave, ki je na voljo v vsakem elektronskem sporočilu, ki ga prejemnikom iz svoje e-baze pošilja podjetje Privoščite d.o.o.. Podjetje, ki bo prejelo zahtevo za odstranitev e-mail naslova iz baze, bo dosledno spoštovalo vse tovrstne zahteve in dotični e-mail naslov nemudoma odstranilo iz svoje baze. S prijavo v nagradno igro »ZANZI odpelje 3 družine v Gardaland« se udeleženci strinjajo, da javno objavimo njihove podane podatke in fotografije v vseh medijih. Vsak sodelujoči v nagradni igri se strinja, da je s sodelovanjem v nagradni igri avtomatsko vpisan v bazo prejemnikov e-sporočil podjetja, ki jih izvajalec dnevno pošilja (dnevne aktualne ponudbe) in pokroviteljev nagradne igre. V primeru, da tega ne želi, lahko naknadno to dovoljenje kadarkoli pisno prekliče. Posredovanje teh podatkov izvajalcu nagradne igre tretjim osebam ni dovoljeno, razen podjetjem, s katerimi sodeluje v tej nagradni igri. Podjetje Privoščite d.o.o. kot upravljalec vodi, vzdržuje in nadzoruje zbirko osebnih podatkov posameznikov v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov (ZVOP-1). Upravljalec zbirke podatkov obdeluje zbrane osebne podatke za namene statistične obdelave podatkov, raziskovanje trga, pošiljanja ponudb in reklamnega gradiva ter za telefonsko, pisno in elektronsko anketiranje ter zbiranje naročil. V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda in ažuriranja podatkov v zbirki podatkov ter lahko od upravljavca zahteva trajno ali začasno prenehanje uporabe njegovih osebnih podatkov. Uporabnik lahko sodeluje v nagradni igri enkrat in hkrati nagradno igro priporoči tudi svojim prijateljem tako, da vpiše njihove veljavne elektronske naslove (priporočilo vsakič drugim prijateljem).

4. Pogoji za sodelovanje v nagradni igri
V nagradni igri lahko sodelujejo vsi, ki obiščejo portal Privoščite.si ali druge spletne strani, ki objavijo nagradno igro po dogovoru s podjetjem Privoščite, mladoletne osebe pa le s privolitvijo staršev oziroma njihovega zakonitega zastopnika - za udeležbo v nagradni igri morate izpolniti vse potrebne podatke v prijavnem obrazcu. Če elektronski naslov ali telefonska številka nista veljavna, sodelujoči ne sodeluje v žrebu za nagrade. Vsak uporabnik ima na voljo samo eno prijavo.

5. Nagrada
Nagrade, ki jih bomo podelili so:
- do 15x vstopnica za Gardaland (izbrali bomo 3 družine, ki štejejo največ 5 članov - pogoji koriščenja vstopnic so navedeni med opombami pri ponudbi - http://privoscite.si/ponudbe/22470/ceneje-ne-gre-1x-vstopnica-za-gardaland-z-novim-vlakom-smrti-veljavnost-do-01.11.2017/)
- 3x FITOBIMBI paket (vsaka izmed 3 izbranih družin, prejme 1 FITOBIMBI paket)

Nagrade ni mogoče zamenjati za denar ali katero koli drugo nagrado.

Vsi nagrajenci (tako dobitniki glavnih nagrad kot prejemniki brezplačnega vzorčka parfuma Zymzo) izrecno dovoljujejo objavo svojega imena in priimka na spletni strani nagradne igre in v e-poštnih sporočilih nagradne igre za kar od izvajalca ne bodo zahtevali nikakršnega povračila. Vsi nagrajenci bodo objavljeni na spletni strani nagradne igre najkasneje v roku 14 dni po zaključku nagradne igre.

6. Posebna ugodnost za vse sodelujoče – brezplačen vzorček parfuma Zymzo
Sodelujoči se za brezplačen vzorček parfuma Zymzo poteguje tako, da v skladu s temi pravili nagradno igro priporoči drugim osebam. V kolikor se na njegovo priporočilo odzovejo vsaj 3 osebe na način, da v nagradni igri sodelujejo, sodelujoči izpolni pogoj za prejetje brezplačnega vzorčka parfuma Zymzo. Na e-poštni naslov info@privoscite.si, s pripisom NAGRADNA IGRA ZANZI) mora posredovati svoje podatke in naslov (ime, priimek, ulica, hišna številka, pošta in kraj) na katerega želi prejeti brezplačni vzorček parfuma Zymzo. Prejemniki brezplačnega vzorčka parfuma Zymzo morajo svoj naslov posredovati najkasneje do 20. 6. 2017. Brezplačni vzorček parfuma Zymzo bo Privoščite d.o.o. poslalo do 30. 6. 2017.

7. Splošno o nagradah in nagrajencih
Komisija bo nagrajence preverila, če so sodelovali v skladu s temi pravili. V primeru, da je nagrajenec izključen, se nagrado podeli naslednjemu sodelujočemu, ki bo naknadno izžreban in upravičen do nje.
Nagrade ni mogoče zamenjati za denar ali katero koli drugo nagrado.
Prenos nagrade na tretjo osebo ni možen, razen v primeru, če je nagrajenec mladoletna oseba.
Organizator ima pravico zahtevati, da nagrajenec v določenem roku na zahtevan način izkaže svojo identiteto. V primeru, da nagrajenec tega noče storiti, izgubi pravico do nagrade. V tem primeru se ta nagrada ne podeli.

Nagrajencem bodo nagrade izročene s strani organizatorja (podeljitelja nagrad). O načinu in kraju ter času prevzema nagrad bodo nagrajenci obveščeni s strani organizatorja preko e-pošte najkasneje v roku 14 dni po zaključku nagradne igre. Če se posamezni nagrajenec na obvestilo o prevzemu nagrade ne bo odzval (npr. posredoval zahtevanih podatkov v pisni obliki ali preko e-pošte ali po telefonu) v roku 14 dni od prejema obvestila (ali v drugem roku, ki bo naveden v obvestilu), ali pa nagrade ne bo prevzel, kot je bilo v obvestilu navedeno oziroma se bo nagradi odpovedal, bo izgubil pravico do nagrade. V tem primeru se ta nagrada ne podeli.

V primeru, da je nagrajenec mladoletna oseba, se lahko nagrado prenese na njegovega starša ali zakonitega zastopnika, ki tako postane nagrajenec. Mladoletna oseba lahko nagrado samostojno prevzame le ob predložitvi pisne privolitve starša ali zakonitega zastopnika.

8. Davki in akontacija dohodnine
Nagrado podarja organizator. Nagrajenec se mora v roku 24 ur javiti organizatorju nagradne igre in se identificirati z osebnim dokumentom. Če tega po obvestilu s strani organizatorja ne stori, mu nagrada ne pripada več. Privoščite d.o.o. bo prejemnika nagrade pozval o prevzemu nagrade 1x po koncu nagradne igre (klic in elektronsko sporočilo). Nagrajenec je dolžan na izjavi predati vse podatke, ki so potrebni, da pokrovitelj odvede dohodnino.

9. Pravila nagradne igre
Pravila nagradne igre so objavljena na spletni strani Privoščite.si. S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci potrjujejo, da so seznanjeni s pravili nagradne igre in jih tudi sprejemajo ter se z njimi strinjajo. V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti, štejejo ta pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki. Avtentično tolmačenje teh pravil določa izključno izvajalec. Ta pravila začnejo veljati z dnem 6. 6. 2017. Obvezni del pravil te nagradne igre je tudi SOGLASJE ZA UPORABO OSEBNIH PODATKOV.

Soglasje za uporabo osebnih podatkov
Soglašam, da se moj elektronski poštni naslov (e-mail) za namene neposrednega trženja posredujejo podjetju Privoščite d.o.o. in podjetjem, s katerimi sodelujejo in so pokrovitelji ali sopokrovitelji te nagradne igre. Soglašam z obdelavo navedenih osebnih podatkov s strani podjetja Privoščite d.o.o. in izjavljam, da sem seznanjen ter soglašam z namenom obdelave teh osebnih podatkov, to je v namene obdelave za potrebe neposrednega trženja (obveščanje o storitvah, novostih storitev in produktov, ki jih tržijo, ipd. – v nadaljevanju NOVICE).
Seznanjen sem, da se od prejemanja NOVIC posameznega izvajalca nagradne igre lahko kadarkoli odjavim, in sicer prek e-pošte info@privoscite.si. Seznanjen sem, da lahko kadarkoli od izvajalca nagradne igre pisno zahtevam, da trajno ali začasno prenehajo uporabljati moje osebne podatke za namen neposrednega trženja. Izjavljam, da sem seznanjen in da soglašam s tem, da moje navedene osebne podatke upravlja podjetje Privoščite d.o.o. in podjetjem, s katerim sodelujejo pri organizaciji nagradne igre ter soglašam, da mi lahko tudi navedena podjetja pošiljajo e-novice na moj naslov. Izjavljam, da sem seznanjen z dejstvom, da dajem te svoje osebne podatke na podlagi zakonov in predpisov ter prostovoljno in brez posledic, če odklonim, ter da sem seznanjen s svojo pravico od upravljalca osebnih podatkov pisno ali ustno na zapisnik enkrat na tri mesece zahtevati, da mi omogoči vpogled v katalog zbirke osebnih podatkov; da mi potrdi, ali se podatki v zvezi z mano obdelujejo ali ne; da mi omogoči vpogled v osebne podatke, ki so vsebovani v zbirki osebnih podatkov in se nanašajo name ter mi omogoči, da jih prepisujem ali kopiram; da mi posreduje izpis osebnih podatkov, ki so vsebovani v zbirki osebnih podatkov in se nanašajo name; da mi posreduje seznam uporabnikov, katerim so bili posredovani osebni podatki z navedbo kdaj, na kakšni podlagi in za kakšen namen; da mi da informacijo o virih, na katerih temeljijo zapisi, ki jih o meni vsebuje zbirka osebnih podatkov, in o metodi obdelave; da mi da informacije o namenu obdelave in vrsti osebnih podatkov, ki se obdelujejo ter vsa potrebna pojasnila v zvezi s tem ter da mi pojasni tehnične oziroma logično-tehnične postopke odločanja, če izvaja avtomatizirano odločanje z obdelavo mojih osebnih podatkov. Izjavljam, da sem seznanjen s svojo pravico od upravljalca osebnih podatkov pisno ali ustno na zapisnik zahtevati, da dopolni, popravi, blokira ali izbriše moje osebne podatke, za katere dokažem, da so nepopolni, netočni, neažurni ali da so bili zbrani ali obdelani v nasprotju z zakonom ter, da o njihovi dopolnitvi, popravku, blokiranju ali izbrisu obvesti vse uporabnike mojih osebnih podatkov in pogodbene obdelovalce, katerim je posredoval te podatke, preden so bili dopolnjeni, popravljeni, blokirani ali izbrisani.
Seznanjen sem z naslednjimi podatki o upravljalcu in uporabniku mojih osebnih podatkov: Privoščite d.o.o je skrajšano ime za podjetje Privoščite d.o.o., oglaševalsko podjetje, s sedežem na naslovu Špruha 31 v Trzinu, 1236. Osnovni kapital družbe znaša 7.500,00 €. Matična številka družbe je 3773795, identifikacijska št. za DDV pa SI10703519.

Trzin, 6. 6. 2017