Za novo leto v novi GA+kuhinji - prevzemite vrednostni bon za 1.000€

Znani so nagrajenci, ki se bodo v soboto, 25. 11. 2017, potegovali za GLAVNO NAGRADO, bon v vrednosti 1.000 EUR pri nakupu nove kuhinje ali bele tehnike v salonih GA+kuhinje:

  • Branko Matias iz Škofje Loke
  • Primož Žigon iz Ljubljane
  • Tina Zajc Benda iz Ljubljane
  • Srečo Rogač iz Grosuplja
  • Breda Podgoršek iz Kranja
  • Stanka Palčič iz Višnje Gore

ISKRENE ČESTITKE!

Vsi ostali pa še naprej spremljajte  našo spletno stran Privoščite.si - za ogled najugodnejših ponudb kliknite TUKAJ.

Splošni pogoji

Pravila in pogoji za sodelovanje v nagradni igri »ZA NOVO LETO V NOVI GA+KUHINJI - GA+ kuhinje podarjajo 3x vrednostni bon v višini 1.000€.« 

Izvajalec nagradne igre je podjetje Privoščite d.o.o., Špruha 31, 1236 Trzin.

Pokrovitelj nagradne igre je podjetje GA+kuhinje, Aparati d.o.o., Šmartinska cesta 152, 1000 Ljubljana.

1. Pogoji sodelovanja
V nagradni igri lahko sodelujejo vsi, ki izpolnijo pogoje, podane v teh pravilih, razen zaposleni v podjetju Privoščite d.o.o. ter njihovi ožji družinski člani. V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, razen zaposleni v podjetju Privoščite d.o.o.. Mladoletne osebe lahko sodelujejo s privolitvijo staršev oziroma njihovega zakonitega zastopnika. S tem, ko vpišete podatke v prijavni obrazec, udeleženka oz. udeleženec nagradne igre soglaša, da postane član kluba GA+kuhinje ter da podjetje Privoščite d.o.o. in Aparati d.o.o. kot pokrovitelj, zbrane podatke nadalje uporabljata za namene neposrednega trženja. Sedež podjetja Privoščite d.o.o. je na Špruhi 31 v Trzinu, 1236.

2. Trajanje nagradne igre
Nagradna igra poteka od vključno 7. 11. 2017 do vključno 17. 11. 2017 do 24.00 ure. V ponedeljek, 20. 11. 2017 bomo izžrebali 6 nagrajencev, ki bodo prišli v ožji krog nagradne igre in se bodo v soboto, 25. 11. 2017, v salonu GA+kuhinje, potegovali za glavno nagrado. 

3. Opis nagradne igre in oblike sodelovanja
Opis nagradne igre: Nagradna igra poteka na portalu Privoščite.si – www.privoščite.si (v nadaljevanju Privoščite.si), na FB in na vseh spletnih straneh, ki so povezane (tudi poslovno) s podjetjem Privoščite d.o.o.. V nagradni igri lahko sodelujejo vsi, ki obiščejo portal Privoščite.si ali katerokoli drugo spletno stran, ki je povezana s podjetjem Privoščite. V primeru, da želi sodelujoči kdajkoli pozneje biti izbrisan iz e-mail baze prejemnikov obvestil podjetja Privoščite d.o.o., lahko kadarkoli to zahtevo sporoči na info@privoscite.si ali pa se samostojno odjavi s pomočjo povezave, ki je na voljo v vsakem elektronskem sporočilu, ki ga prejemnikom iz svoje e-baze pošilja podjetje Privoščite d. o. o.. Podjetje, ki bo prejelo zahtevo za odstranitev e-mail naslova iz baze, bo dosledno spoštovalo vse tovrstne zahteve in dotični e-mail naslov nemudoma odstranilo iz svoje baze. S prijavo v nagradno igro »GA+kuhinje podarjajo 3x vrednostni bon v višini 1.000€!« se udeleženci strinjajo, da javno objavimo njihove podatke in fotografije v vseh medijih. Nagrajenci bodo morali sodelovati pri oblikovanju novičk (izjava novinarju, video posnetki, fotografije...), javno bodo objavljeni tudi njihovi podatki in fotografije. Izžrebani se morajo za pridobitev nagrade udeležiti dogodka v soboto, 25/11/2017 ob 10h v salonu GA+kuhinje v BTC Ljubljana.  Vsak sodelujoči v nagradni igri se strinja, da je s sodelovanjem v nagradni igri avtomatsko vpisan v bazo prejemnikov e-sporočil podjetja, ki jih izvajalec dnevno pošilja (dnevne aktualne ponudbe) in pokroviteljev nagradne igre. V primeru, da tega ne želi, lahko naknadno to dovoljenje kadarkoli pisno prekliče. Posredovanje teh podatkov izvajalcu nagradne igre tretjim osebam ni dovoljeno, razen podjetjem, s katerimi sodeluje v tej nagradni igri. Podjetje Privoščite d.o.o. kot upravljalec vodi, vzdržuje in nadzoruje zbirko osebnih podatkov posameznikov v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov (ZVOP-1). Upravljalec zbirke podatkov obdeluje zbrane osebne podatke za namene statistične obdelave podatkov, raziskovanje trga, pošiljanja ponudb in reklamnega gradiva ter za telefonsko, pisno in elektronsko anketiranje ter zbiranje naročil. V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda in ažuriranja podatkov v zbirki podatkov ter lahko od upravljavca zahteva trajno ali začasno prenehanje uporabe njegovih osebnih podatkov. Uporabnik lahko sodeluje v nagradni igri večkrat in hkrati nagradno igro priporoči tudi svojim prijateljem tako, da vpiše njihove veljavne elektronske naslove (priporočilo vsakič drugim prijateljem).

4. Pogoji za sodelovanje v nagradni igri
V nagradni igri lahko sodelujejo vsi, ki obiščejo portal Privoščite.si ali druge spletne strani, ki objavijo nagradno igro po dogovoru s podjetjem Privoščite, mladoletne osebe pa le s privolitvijo staršev oziroma njihovega zakonitega zastopnika - za udeležbo v nagradni igri morate izpolniti vse potrebne podatke v prijavnem obrazcu. Če elektronski naslov ali telefonska številka nista veljavna, sodelujoči ne sodeluje v žrebu za nagrade. Vsak uporabnik ima na voljo več prijav in si s tem poveča možnosti žreba.

5. Nagrada
3x vrednosti bon v višini 1.000€
, ki velja pri nakupu kuhinje ali bele tehnike v salonih GA+kuhinje za obdobje 1 leta.
3x tolažilna nagrada - ročni sesalec Hoover

Šest nagrajencev, ki jih bomo izžrebali, se bo v soboto, 25. 11. 2017, potegovalo za glavno nagrado (3x vrednosti bon v višini 1.000€). Na prizorišču dogodka se bosta oblikovali 2 ekipi, ki bosta morali najprej poiskati sestavine za peko piškotov in nato speči piškote. Ekipa, ki bo spekla najboljše piškote po mnenju tričlanske komisije, prejme vrednostni bon v višini 1.000€ (vsak član zmagovalne ekipe), poražena ekipa pa prejme tolažilno nagrado (vsak član prejme ročni sesalec).

Nagrade NI možno zamenjati za denar, nagrajenci, ki bodo naključno izžrebani izmed vseh prijavljenih v času nagradne igre pa se morajo udeležiti dogodka v soboto, 25. 11. 2017, v nasprotnem primeru se jim nagrada ne podeli in se izžreba novega nagrajenca.

6. Posebna ugodnost za vse sodelujoče – brezplačni parfum 
Sodelujoči se za brezplačni parfum poteguje tako, da v skladu s temi pravili nagradno igro priporoči drugim osebam. V kolikor se na njegovo priporočilo odzovejo vsaj 3 osebe na način, da v nagradni igri sodelujejo, sodelujoči izpolni pogoj za prejetje brezplačnega parfuma. Na e-poštni naslov info@privoscite.si, s pripisom NAGRADNA IGRA GA+KUHINJE) mora posredovati svoje podatke in naslov (ime, priimek, ulica, hišna številka, pošta in kraj), na katerega želi prejeti brezplačni parfum. Prejemniki brezplačnega parfuma morajo svoj naslov posredovati najkasneje do 30. 11. 2017. Brezplačni parfum bo Privoščite d.o.o. poslalo do 15. 12. 2017.

7. Davki in akontacija dohodnine
Nagrade podarja pokrovitelj. Nagrajenci se morajo v roku 24 ur javiti izvajalcu nagradne igre in se identificirati z osebnim dokumentom. Če tega po obvestilu s strani izvajalca ne storijo, jim nagrada ne pripada več. Privoščite d.o.o. bo prejemnika nagrade pozval o prevzemu nagrade 1x po koncu nagradne igre (klic in elektronsko sporočilo). Nagrajenec je dolžan na izjavi predati vse podatke, ki so potrebni, da pokrovitelj odvede akontacijo dohodnine.

8. Pravila nagradne igre
Pravila nagradne igre so objavljena na spletni strani Privoščite.si. S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci potrjujejo, da so seznanjeni s pravili nagradne igre in jih tudi sprejemajo ter se z njimi strinjajo. V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti, štejejo ta pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki. Avtentično tolmačenje teh pravil določa izključno izvajalec. Ta pravila začnejo veljati z dnem 7. 11. 2017. Obvezni del pravil te nagradne igre je tudi SOGLASJE ZA UPORABO OSEBNIH PODATKOV.

Soglasje za uporabo osebnih podatkov
Soglašam, da se moj elektronski poštni naslov (e-mail) za namene neposrednega trženja posredujejo podjetju Privoščite d.o.o. in podjetjem, s katerimi sodelujejo in so pokrovitelji ali sopokrovitelji te nagradne igre. Soglašam z obdelavo navedenih osebnih podatkov s strani podjetja Privoščite d.o.o. in izjavljam, da sem seznanjen ter soglašam z namenom obdelave teh osebnih podatkov, to je v namene obdelave za potrebe neposrednega trženja (obveščanje o storitvah, novostih storitev in produktov, ki jih tržijo, ipd. – v nadaljevanju NOVICE).
Seznanjen sem, da se od prejemanja NOVIC posameznega izvajalca nagradne igre lahko kadarkoli odjavim, in sicer prek e-pošte info@privoscite.si. Seznanjen sem, da lahko kadarkoli od izvajalca nagradne igre pisno zahtevam, da trajno ali začasno prenehajo uporabljati moje osebne podatke za namen neposrednega trženja. Izjavljam, da sem seznanjen in da soglašam s tem, da moje navedene osebne podatke upravlja podjetje Privoščite d.o.o. in podjetjem, s katerim sodelujejo pri organizaciji nagradne igre ter soglašam, da mi lahko tudi navedena podjetja pošiljajo e-novice na moj naslov. Izjavljam, da sem seznanjen z dejstvom, da dajem te svoje osebne podatke na podlagi zakonov in predpisov ter prostovoljno in brez posledic, če odklonim, ter da sem seznanjen s svojo pravico od upravljalca osebnih podatkov pisno ali ustno na zapisnik enkrat na tri mesece zahtevati, da mi omogoči vpogled v katalog zbirke osebnih podatkov; da mi potrdi, ali se podatki v zvezi z mano obdelujejo ali ne; da mi omogoči vpogled v osebne podatke, ki so vsebovani v zbirki osebnih podatkov in se nanašajo name ter mi omogoči, da jih prepisujem ali kopiram; da mi posreduje izpis osebnih podatkov, ki so vsebovani v zbirki osebnih podatkov in se nanašajo name; da mi posreduje seznam uporabnikov, katerim so bili posredovani osebni podatki z navedbo kdaj, na kakšni podlagi in za kakšen namen; da mi da informacijo o virih, na katerih temeljijo zapisi, ki jih o meni vsebuje zbirka osebnih podatkov, in o metodi obdelave; da mi da informacije o namenu obdelave in vrsti osebnih podatkov, ki se obdelujejo ter vsa potrebna pojasnila v zvezi s tem ter da mi pojasni tehnične oziroma logično-tehnične postopke odločanja, če izvaja avtomatizirano odločanje z obdelavo mojih osebnih podatkov. Izjavljam, da sem seznanjen s svojo pravico od upravljalca osebnih podatkov pisno ali ustno na zapisnik zahtevati, da dopolni, popravi, blokira ali izbriše moje osebne podatke, za katere dokažem, da so nepopolni, netočni, neažurni ali da so bili zbrani ali obdelani v nasprotju z zakonom ter, da o njihovi dopolnitvi, popravku, blokiranju ali izbrisu obvesti vse uporabnike mojih osebnih podatkov in pogodbene obdelovalce, katerim je posredoval te podatke, preden so bili dopolnjeni, popravljeni, blokirani ali izbrisani.
Seznanjen sem z naslednjimi podatki o upravljalcu in uporabniku mojih osebnih podatkov: Privoščite d.o.o je skrajšano ime za podjetje Privoščite d.o.o., oglaševalsko podjetje, s sedežem na naslovu Špruha 31 v Trzinu, 1236. Osnovni kapital družbe znaša 7.500,00 €. Matična številka družbe je 3773795, identifikacijska št. za DDV pa SI10703519.

Trzin, 7. 11. 2017