Želite novo SPALNICO? Podarjajo vam jo bratje PREVC + druge praktične nagrade

Nagradna igra je zaključena!

Najprej iskrena hvala vsem, ki ste sodelovali v naši nagradni igri. Resnično nas je vaš odziv presenetil, a žal je tako, da spalnico dobi samo eden. Sodelovalo vas je 10.838 UPORABNIKOV.

GLAVNA NAGRAJENKA, ki prejme spalnico Center Alples v vrednosti 1400 EUR je MARA LUIN!

Nagrajenci, ki prejmejo PRAKTIČNE NAGRADE pa so:

* dežnik Prevc prejmejo Anja KersevanDarja SajeFranc Mohorko

* majico Prevc prejme Dare Kovač

* otroški tabure KID prejme Marjana Poharnik

Vsem nagrajencem ISKRENE ČESTITKE!

Ostali pa nas spremljajte še naprej na naši spletni strani Privoščite.si, kjer vam vsak dan ponujamo najugodnejše ponudbe!

Privoščite.si več, za manj denarja!

Splošni pogoji

Pravila in pogoji za sodelovanje v nagradni igri »Želite novo SPALNICO? Bratje Prevc vam jo podarjajo + druge praktične nagrade«

Izvajalec nagradne igre je podjetje Privoščite d.o.o., Špruha 31, 1236 Trzin.

Pokrovitelj nagradne igre je podjetje Prevc, saloni pohištva, d.o.o., Dorfarje 17, 4209 Žabnica.

Sopokrovitelj nagradne igre je podjetje Mobinia d.o.o., Dečkova cesta 38, 3000 Celje.

Sopokrovitelj nagradne igre je podjetje Promoscentia d.o.o., Mariborska cesta 86, 3000 Celje.

1. Pogoji sodelovanja
V nagradni igri lahko sodelujejo vsi, ki izpolnijo pogoje, podane v teh pravilih, razen zaposleni v podjetju Privoščite d.o.o. ter njihovi ožji družinski člani. V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, razen zaposleni v podjetju Privoščite d.o.o.. Mladoletne osebe lahko sodelujejo s privolitvijo staršev oziroma njihovega zakonitega zastopnika. S tem, ko izpolnete prijavni obrazec, udeleženec nagradne igre soglaša, da podjetje Privoščite d.o.o., zbrane podatke uporablja za namene neposrednega trženja. Sedež podjetja Privoščite d.o.o. je na Špruhi 31 v Trzinu, 1236.

2. Trajanje nagradne igre in žrebanje
Nagradna igra poteka od vključno 24. 1. 2018 do vključno 6. 2. 2018.

Žrebanje nagrajencev bo potekalo na naslovu izvajalca, in sicer dne 6. 2. 2018. Žrebanje nagrajencev bo iz e-bobna za žreb iz celotne množice sodelujočih naključno izvedel računalniški sistem.

3. Opis nagradne igre in oblike sodelovanja
Nagradna igra poteka na portalu Privoščite.si – www.privoščite.si (v nadaljevanju Privoščite.si), na FB in na vseh spletnih straneh, ki so povezane (tudi poslovno) s podjetjem Privoščite d.o.o.. V nagradni igri lahko sodelujejo vsi, ki obiščejo portal Privoščite.si ali katerokoli drugo spletno stran, ki je povezana s podjetjem Privoščite d.o.o.. V primeru, da želi sodelujoči kdajkoli pozneje biti izbrisan iz e-mail baze prejemnikov obvestil podjetja Privoščite d.o.o., lahko kadarkoli to zahtevo sporoči na info@privoscite.si ali pa se samostojno odjavi s pomočjo povezave, ki je na voljo v vsakem elektronskem sporočilu, ki ga prejemnikom iz svoje e-baze pošilja podjetje Privoščite d.o.o.. Podjetje, ki bo prejelo zahtevo za odstranitev e-mail naslova iz baze, bo dosledno spoštovalo vse tovrstne zahteve in dotični e-mail naslov nemudoma odstranilo iz svoje baze. S prijavo v nagradno igro »Želite novo SPALNICO? Bratje Prevc vam jo podarjajo + druge praktične nagrade« se udeleženci strinjajo, da javno objavimo njihove podane podatke in fotografije v vseh medijih. Vsak sodelujoči v nagradni igri se strinja, da je s sodelovanjem v nagradni igri avtomatsko vpisan v bazo prejemnikov e-sporočil podjetja, ki jih izvajalec dnevno pošilja (dnevne aktualne ponudbe) in pokroviteljev oz. sopokroviteljev nagradne igre. V primeru, da tega ne želi, lahko naknadno to dovoljenje kadarkoli pisno prekliče. Posredovanje teh podatkov izvajalcu nagradne igre tretjim osebam ni dovoljeno, razen podjetjem, s katerimi sodeluje v tej nagradni igri. Podjetje Privoščite d.o.o. kot upravljalec vodi, vzdržuje in nadzoruje zbirko osebnih podatkov posameznikov v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov (ZVOP-1). Upravljalec zbirke podatkov obdeluje zbrane osebne podatke za namene statistične obdelave podatkov, raziskovanje trga, pošiljanja ponudb in reklamnega gradiva ter za telefonsko, pisno in elektronsko anketiranje ter zbiranje naročil. V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda in ažuriranja podatkov v zbirki podatkov ter lahko od upravljavca zahteva trajno ali začasno prenehanje uporabe njegovih osebnih podatkov. Uporabnik lahko priporoči nagradno igro tudi svojim prijateljem tako, da vpiše njihove veljavne elektronske naslove.

Organizator in soorganizatorji/sopokrovitelji nagradne igre bodo kot upravljavci osebnih podatkov te osebne podatke, ki so jih pridobili od sodelujočih, samostojno in po lastni presoji uporabljali izključno za naslednje namene:

• izvedba nagradne igre v vseh vidikih;
• obveščanje nagrajencev o rezultatu žrebanja nagrajencev;
• objava nagrajencev na spletni strani nagradne igre;
• objava nagrajencev v e-poštnih sporočilih, ki bodo poslana z namenom obveščanja vsem sodelujočim;
• statistične in tržne analize ter segmentacija sodelujočih;
• izvajanje neposrednih trženjskih akcij;
• pošiljanje e-novic po e-pošti;
• pošiljanje SMS, MMS in notifikacijskih sporočil za namene informiranja, promocije in neposrednega trženja;
• telefonsko trženje in obveščanje;
• izvajanje trženjskih raziskav;
• pošiljanje e-poštnih sporočil s ponudbami, informacijami o novostih, akcijah in ugodnostih.

4. Pogoji za sodelovanje v nagradni igri
V nagradni igri lahko sodelujejo vsi, ki obiščejo portal Privoščite.si ali druge spletne strani, ki objavijo nagradno igro po dogovoru s podjetjem Privoščite, mladoletne osebe pa le s privolitvijo staršev oziroma njihovega zakonitega zastopnika - za udeležbo v nagradni igri morate izpolniti vse potrebne podatke v prijavnem obrazcu. Če elektronski naslov ni veljaven, sodelujoči ne sodeluje v žrebu za nagrade.

5. Nagrada
Glavna nagrada, ki jo bomo podelili je:
- 1x spalnica Center Alples v vrednosti 1.400,00 € (postelja 180x200, most nad posteljo, enodelna in dvodelna omara, toaletna mizica - barva beljeni bor, dolžina sestava 336,40 cm, višina sestava 220 cm)

Praktične nagrade, ki jih bomo podelili, so:
- 3x dežnik Prevc
- 1x majica Prevc
- 1x otroški tabure KID

Glavna nagrada je razstavni eksponat, postavljen v salonu Prevc Žabnica. Prevoz in montaža spalnice sta za doplačilo po rednem ceniku Salona pohištva Prevc.

Nagrad ni mogoče zamenjati za denar ali katero koli drugo nagrado.

Vsi nagrajenci (tako dobitnik glavne nagrade ter dobitniki praktičnih nagrad, kot prejemniki brezplačnega parfuma) izrecno dovoljujejo objavo svojega imena in priimka na spletni strani nagradne igre in v e-poštnih sporočilih nagradne igre za kar od izvajalca ne bodo zahtevali nikakršnega povračila. Vsi nagrajenci bodo objavljeni na spletni strani nagradne igre najkasneje v roku 14 dni po zaključku nagradne igre.

6. Posebna ugodnost za vse sodelujoče – brezplačen parfum
Sodelujoči se za brezplačen parfum poteguje tako, da v skladu s temi pravili nagradno igro priporoči drugim osebam. V kolikor se na njegovo priporočilo odzovejo vsaj 3 osebe na način, da v nagradni igri sodelujejo, sodelujoči izpolni pogoj za prejetje brezplačnega parfuma. Na e-poštni naslov info@privoscite.si, s pripisom NAGRADNA IGRA Bratje PREVC, mora posredovati svoje podatke in naslov (ime, priimek, ulica, hišna številka, pošta in kraj) na katerega želi prejeti brezplačni parfum. Prejemniki brezplačnega parfuma morajo svoj naslov posredovati najkasneje do 10. 2. 2018. Brezplačni parfum bo Privoščite d.o.o. poslalo do 20. 2. 2018.

7. Splošno o nagradah in nagrajencih
Komisija bo nagrajence preverila, če so sodelovali v skladu s temi pravili. V primeru, da je nagrajenec izključen, se nagrado podeli naslednjemu sodelujočemu, ki bo naknadno izžreban in upravičen do nje.
Nagrade ni mogoče zamenjati za denar ali katero koli drugo nagrado.
Prenos nagrade na tretjo osebo ni možen, razen v primeru, če je nagrajenec mladoletna oseba.
Pokrovitelj ima pravico zahtevati, da nagrajenec v določenem roku na zahtevan način izkaže svojo identiteto. V primeru, da nagrajenec tega noče storiti, izgubi pravico do nagrade. V tem primeru se ta nagrada ne podeli.

Nagrajencem bodo nagrade izročene s strani pokrovitelja (podeljitelja nagrad). O načinu in kraju ter času prevzema nagrad bodo nagrajenci obveščeni s strani pokrovitelja preko e-pošte najkasneje v roku 14 dni po zaključku nagradne igre. Če se posamezni nagrajenec na obvestilo o prevzemu nagrade ne bo odzval (npr. posredoval zahtevanih podatkov v pisni obliki ali preko e-pošte ali po telefonu) v roku 14 dni od prejema obvestila (ali v drugem roku, ki bo naveden v obvestilu), ali pa nagrade ne bo prevzel, kot je bilo v obvestilu navedeno oziroma se bo nagradi odpovedal, bo izgubil pravico do nagrade. V tem primeru se ta nagrada ne podeli.

Glavni nagrajenec nagradne igre mora po zaključeni montaži spalnice, poslati sliko spalnice na e-mail naslov: info@privoscite.si, to sliko pa lahko izvajalec nagradne igre nato uporabi v novici, ki bo oblikovana po koncu nagradne igre.

Osebni prevzem praktičnih nagrad je možen v dveh salonih Prevc:
- Alples studio BTC, Šmartinska 152, 1. nadstropje, Hala 10, 1000 Ljubljana
- Salon pohištva Dorfarje, Dorfarje 17, 4209 Žabnica

V primeru, da je nagrajenec mladoletna oseba, se lahko nagrado prenese na njegovega starša ali zakonitega zastopnika, ki tako postane nagrajenec. Mladoletna oseba lahko nagrado samostojno prevzame le ob predložitvi pisne privolitve starša ali zakonitega zastopnika.

8. Davki in akontacija dohodnine
Nagrado podarja pokrovitelj. Nagrajenec se mora v roku 24 ur javiti pokrovitelju nagradne igre in se identificirati z osebnim dokumentom. Če tega po obvestilu s strani pokrovitelja ne stori, mu nagrada ne pripada več. Privoščite d.o.o. bo prejemnika nagrade pozval o prevzemu nagrade 1x po koncu nagradne igre (klic in elektronsko sporočilo). Nagrajenec je dolžan na izjavi predati vse podatke, ki so potrebni, da pokrovitelj odvede dohodnino.

9. Pravila nagradne igre
Pravila nagradne igre so objavljena na spletni strani Privoščite.si. S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci potrjujejo, da so seznanjeni s pravili nagradne igre in jih tudi sprejemajo ter se z njimi strinjajo. V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti, štejejo ta pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki. Avtentično tolmačenje teh pravil določa izključno izvajalec. Ta pravila začnejo veljati z dnem 24. 1. 2018. Obvezni del pravil te nagradne igre je tudi SOGLASJE ZA UPORABO OSEBNIH PODATKOV.

Izjavljam, da sem seznanjen in da soglašam s tem, da moje navedene osebne podatke upravlja podjetje Privoščite d.o.o. in podjetja, s katerimi sodelujejo pri organizaciji nagradne igre in so pokrovitelji ali sopokrovitelji te nagradne igre ter soglašam, da mi lahko tudi navedena podjetja pošiljajo e-novice na moj elektronski poštni naslov (e-mail) v obsegu, kot je zapisano v teh pravilih.

Soglasje za uporabo osebnih podatkov
Soglašam, da se moj elektronski poštni naslov (e-mail) za namene neposrednega trženja posredujejo podjetju Privoščite d.o.o. in podjetjem, s katerimi sodelujejo in so pokrovitelji ali sopokrovitelji te nagradne igre. Soglašam z obdelavo navedenih osebnih podatkov s strani podjetja Privoščite d.o.o. in izjavljam, da sem seznanjen ter soglašam z namenom obdelave teh osebnih podatkov, to je v namene obdelave za potrebe neposrednega trženja (obveščanje o storitvah, novostih storitev in produktov, ki jih tržijo, ipd. – v nadaljevanju NOVICE).
Seznanjen sem, da se od prejemanja NOVIC posameznega izvajalca nagradne igre lahko kadarkoli odjavim, in sicer prek e-pošte info@privoscite.si. Seznanjen sem, da lahko kadarkoli od izvajalca nagradne igre pisno zahtevam, da trajno ali začasno prenehajo uporabljati moje osebne podatke za namen neposrednega trženja. Izjavljam, da sem seznanjen in da soglašam s tem, da moje navedene osebne podatke upravlja podjetje Privoščite d.o.o. in podjetjem, s katerim sodelujejo pri organizaciji nagradne igre ter soglašam, da mi lahko tudi navedena podjetja pošiljajo e-novice na moj naslov. Izjavljam, da sem seznanjen z dejstvom, da dajem te svoje osebne podatke na podlagi zakonov in predpisov ter prostovoljno in brez posledic, če odklonim, ter da sem seznanjen s svojo pravico od upravljalca osebnih podatkov pisno ali ustno na zapisnik enkrat na tri mesece zahtevati, da mi omogoči vpogled v katalog zbirke osebnih podatkov; da mi potrdi, ali se podatki v zvezi z mano obdelujejo ali ne; da mi omogoči vpogled v osebne podatke, ki so vsebovani v zbirki osebnih podatkov in se nanašajo name ter mi omogoči, da jih prepisujem ali kopiram; da mi posreduje izpis osebnih podatkov, ki so vsebovani v zbirki osebnih podatkov in se nanašajo name; da mi posreduje seznam uporabnikov, katerim so bili posredovani osebni podatki z navedbo kdaj, na kakšni podlagi in za kakšen namen; da mi da informacijo o virih, na katerih temeljijo zapisi, ki jih o meni vsebuje zbirka osebnih podatkov, in o metodi obdelave; da mi da informacije o namenu obdelave in vrsti osebnih podatkov, ki se obdelujejo ter vsa potrebna pojasnila v zvezi s tem ter da mi pojasni tehnične oziroma logično-tehnične postopke odločanja, če izvaja avtomatizirano odločanje z obdelavo mojih osebnih podatkov. Izjavljam, da sem seznanjen s svojo pravico od upravljalca osebnih podatkov pisno ali ustno na zapisnik zahtevati, da dopolni, popravi, blokira ali izbriše moje osebne podatke, za katere dokažem, da so nepopolni, netočni, neažurni ali da so bili zbrani ali obdelani v nasprotju z zakonom ter, da o njihovi dopolnitvi, popravku, blokiranju ali izbrisu obvesti vse uporabnike mojih osebnih podatkov in pogodbene obdelovalce, katerim je posredoval te podatke, preden so bili dopolnjeni, popravljeni, blokirani ali izbrisani.
Seznanjen sem z naslednjimi podatki o upravljalcu in uporabniku mojih osebnih podatkov: Privoščite d.o.o je skrajšano ime za podjetje Privoščite d.o.o., oglaševalsko podjetje, s sedežem na naslovu Špruha 31 v Trzinu, 1236. Osnovni kapital družbe znaša 7.500,00 €. Matična številka družbe je 3773795, identifikacijska št. za DDV pa SI10703519.

Trzin, 24. 1. 2018