Pravila in pogoji za sodelovanje v nagradni igri »MANA IN DEICHMANN PODARJATA STILSKO PREOBRAZBO!« 

Organizator in izvajalec nagradne igre je podjetje Privoščite d.o.o., Špruha 31, 1236 Trzin.

1. Pogoji sodelovanja

V nagradni igri lahko sodelujejo vsi, ki izpolnijo pogoje, podane v teh pravilih, razen zaposleni v podjetju Privoščite d.o.o. ter njihovi ožji družinski člani. V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji. Mladoletne osebe lahko sodelujejo s privolitvijo staršev oziroma njihovega zakonitega zastopnika. S tem, ko izpolnite prijavni obrazec nagradne igre in pravilno izpolnite vse zahtevane obvezne podatke (ime, priimek, naslov, gsm, elektronski naslov, starost, konfekcijska številka) in fotografijo (celotno telo), udeleženka oz. udeleženec nagradne igre soglaša, da podjetje Privoščite d.o.o., zbrane podatke uporablja za namene neposrednega trženja. Hkrati je sodelujoči seznanjen, da bodo njegove podatke prejeli tudi pokrovitelji nagradne igre, podjetji MANA in DEICHMANN.

2. Trajanje nagradne igre

Nagradna igra poteka od vključno 28. 2. 2018 do vključno 9. 3. 2018 do 24.00 ure. V ponedeljek, 12. 3. 2018 ob 8.00 uri bomo izbrali srečneža, ki bo preje popolno stilsko preobrazbo naših pokroviteljev (obleka, obutev, make-up, frizura). Če se nagrajenec/nka ne oglasi v roku 12 ur s povračilnim klicem ali mailom, se nagrada podeli naslednjemu naključno izžrebanemu.

3. Opis nagradne igre in oblike sodelovanja

Opis nagradne igre: Nagradna igra poteka na portalu Privoščite.si – www.privoščite.si (v nadaljevanju Privoščite.si), na FB in na vseh spletnih straneh, ki so povezane (tudi poslovno) s podjetjem Privoščite d.o.o.. V nagradni igri lahko sodelujejo vsi, ki obiščejo portal Privoščite.si ali katerokoli drugo spletno stran, ki je povezana s podjetjem Privoščite. V
primeru, da želi sodelujoči kdajkoli pozneje biti izbrisan iz e-mail baze prejemnikov obvestil podjetja Privoščite d.o.o., lahko kadarkoli to zahtevo sporoči na info@privoscite.si ali pa se samostojno odjavi s pomočjo povezave, ki je na voljo v vsakem elektronskem sporočilu, ki ga prejemnikom iz svoje e-baze pošilja podjetje Privoščite d. o. o.. Podjetje, ki bo prejelo zahtevo za odstranitev e-mail naslova iz baze, bo dosledno spoštovalo vse tovrstne zahteve in dotični e-mail naslov nemudoma odstranilo iz svoje baze. S prijavo v nagradno igro udeleženci strinjajo, da javno objavimo njihove podatke in fotografije v vseh medijih. Uporabnik lahko sodeluje v nagradni igri večkrat in hkrati nagradno igro priporoči tudi svojim prijateljem tako, da vpiše njihove veljavne elektronske naslove (priporočilo vsakič drugim prijateljem). Nagrajenec bo prejel/a celotno stilsko preobrazbo, ki jo bomo podrobno predstavili in spremljali na portalu privoščite.si. Nagrajenec/nka mora sodelovati pri oblikovanju novičk (izjava novinarju, video posnetki, fotografije...), javno bodo objavljeni tudi vsi podatki in fotografije. Vsak sodelujoči v nagradni igri se strinja, da je s sodelovanjem v
nagradni igri avtomatsko vpisan v bazo prejemnikov e-sporočil podjetja, ki jih organizator dnevno pošilja (dnevne aktualne ponudbe) IN pokroviteljev nagradne igre. V primeru, da tega ne želi, lahko naknadno to dovoljenje kadarkoli pisno prekliče. Posredovanje teh podatkov organizatorju/izvajalcu nagradne igre tretjim osebam ni dovoljeno, razen podjetjem, s katerimi sodeluje v tej nagradni igri (DEICHMANN in Metro/MANA). Podjetje Privoščite d.o.o. kot upravljalec vodi, vzdržuje in nadzoruje zbirko osebnih podatkov posameznikov v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov (ZVOP-1). Upravljalec zbirke podatkov obdeluje zbrane osebne podatke za namene statistične obdelave podatkov, raziskovanje trga, pošiljanja ponudb in reklamnega gradiva ter za telefonsko, pisno in elektronsko anketiranje ter zbiranje naročil. V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda in ažuriranja podatkov v zbirki podatkov ter lahko od upravljavca zahteva trajno ali začasno prenehanje uporabe njegovih osebnih
podatkov.

4. Pogoji za sodelovanje v nagradni igri

V nagradni igri lahko sodelujejo vsi, ki obiščejo portal Privoščite.si ali druge spletne strani, ki objavijo nagradno igro po dogovoru s podjetjem Privoščite, mladoletne osebe pa le s privolitvijo staršev oziroma njihovega zakonitega zastopnika.
Če elektronski naslov ali telefonska številka nista veljavna, sodelujoči ne sodeluje v žrebu za nagrade. Vsak uporabnik ima na voljo samo eno prijavo. Nagradna igra poteka do vključno 9. 3. 2018 do 24.00 ure, nato bo posebna komisija izbrala nagrajenca/nko in ga o tem obvestila (telefon, sms, mail). Nagrajenec mora biti na voljo organizatorju med tednom en dan v času med 12. 3. in 16. 3. 2018 med 9.00 in 18.00 uro (cca). Ta dan se uskladi z nagrajencem/nko. Organizator si pridržuje pravico do spremembe pogojev in terminov. 

5. Nagrada

Nagrada za nagrajenca/nko v nagradni igri je celotna stilska preobrazba, ki jo organizator organizira skupaj z generalnima pokroviteljema Mana in Deichmann, od katerih bo nagrajenec/nka prejel/a darilni bon za nakupe v vrednosti 250 EUR od vsakega pokrovitelja.

6. Davki in akontacija dohodnine

Nagrade podarjajo pokrovitelji. Nagrajenec se mora v roku 4 ur javiti organizatorju nagradne igre in se identificirati z osebnim dokumentom. Če tega po obvestilu s strani organizatorja ne stori, mu/ji  nagrada ne pripada več. Vse potrebne podatke za plačilo akontacije dohodnine priskrbi pokroviteljem Privoščite d.o.o..

7. Odgovornost

Organizator ne nosi nobene odgovornosti za kvaliteto izvedene/prejete stilske preobrazbe.

8. Pravila nagradne igre

Pravila nagradne igre so objavljena na spletni strani Privoščite.si. S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci potrjujejo, da so seznanjeni s pravili nagradne igre in jih tudi sprejemajo ter se z njimi strinjajo. V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti, štejejo ta pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki. Avtentično tolmačenje teh pravil določa izključno organizator. Ta pravila začnejo veljati z dnem 28. 2. 2018. Obvezni del pravil te nagradne igre je tudi SOGLASJE ZA UPORABO OSEBNIH PODATKOV.

Soglasje za uporabo osebnih podatkov

Izjavljam, da sem seznanjen in da soglašam s tem, da moje navedene osebne podatke upravlja podjetje Privoščite d.o.o. in podjetja, s katerimi sodelujejo pri organizaciji nagradne igre in so pokrovitelji ali sopokrovitelji te nagradne igre ter soglašam, da mi lahko tudi navedena podjetja pošiljajo e-novice na moj elektronski poštni naslov (e-mail). Soglašam, da se moj elektronski poštni naslov (e-mail) za namene neposrednega trženja posredujejo podjetju Privoščite d.o.o. in podjetjem, s katerimi sodelujejo. Soglašam z obdelavo navedenih osebnih podatkov s strani podjetja Privoščite d.o.o. in izjavljam, da sem seznanjen ter soglašam z namenom obdelave teh osebnih podatkov, to je v namene obdelave za potrebe neposrednega trženja (obveščanje o storitvah, novostih storitev in produktov, ki jih tržijo, sms obveščanje o akcijah, blogi/vlogi ipd. – v nadaljevanju NOVICE).

Seznanjen sem, da se od prejemanja NOVIC posameznega organizatorja nagradne igre lahko kadarkoli odjavim, in sicer prek e-pošte info@privoscite.si. Seznanjen sem, da lahko kadarkoli od organizatorjev nagradne igre pisno zahtevam, da trajno ali začasno prenehajo uporabljati moje osebne podatke za namen neposrednega trženja. Izjavljam, da sem seznanjen in da soglašam s tem, da moje navedene osebne podatke upravlja podjetje Privoščite d.o.o. in podjetjem, s katerim sodelujejo pri organizaciji nagradne igre ter soglašam, da mi lahko tudi navedena podjetja pošiljajo e-novice na moj naslov. Izjavljam, da sem seznanjen z dejstvom, da dajem te svoje osebne podatke na podlagi zakonov in predpisov ter prostovoljno in brez posledic, če odklonim, ter da sem seznanjen s svojo pravico od upravljalca osebnih podatkov pisno ali ustno na zapisnik enkrat na tri mesece zahtevati, da mi omogoči vpogled v katalog zbirke osebnih podatkov; da mi potrdi, ali se podatki v zvezi z mano obdelujejo ali ne; da mi omogoči vpogled v osebne podatke, ki so vsebovani v zbirki osebnih podatkov in se nanašajo name ter mi omogoči, da jih prepisujem ali kopiram; da mi
posreduje izpis osebnih podatkov, ki so vsebovani v zbirki osebnih podatkov in se nanašajo name; da mi posreduje seznam uporabnikov, katerim so bili posredovani osebni podatki z navedbo kdaj, na kakšni podlagi in za kakšen namen; da mi da informacijo o virih, na katerih temeljijo zapisi, ki jih o meni vsebuje zbirka osebnih podatkov, in o metodi obdelave; da mi da informacije o namenu obdelave in vrsti osebnih podatkov, ki se obdelujejo ter vsa potrebna pojasnila v zvezi s tem ter da mi pojasni tehnične oziroma logično-tehnične postopke odločanja, če izvaja avtomatizirano odločanje z obdelavo mojih osebnih podatkov. Izjavljam, da sem seznanjen s svojo pravico od upravljalca osebnih
podatkov pisno ali ustno na zapisnik zahtevati, da dopolni, popravi, blokira ali izbriše moje osebne podatke, za katere dokažem, da so nepopolni, netočni, neažurni ali da so bili zbrani ali obdelani v nasprotju z zakonom ter, da o njihovi dopolnitvi, popravku, blokiranju ali izbrisu obvesti vse uporabnike mojih osebnih podatkov in pogodbene obdelovalce, katerim je posredoval te podatke, preden so bili dopolnjeni, popravljeni, blokirani ali izbrisani.

Organizator in soorganizatorji bodo kot upravljavci osebnih podatkov te osebne podatke, ki so jih pridobili od sodelujočih, samostojno in po lastni presoji uporabljali izključno za naslednje namene:
• izvedba nagradne igre v vseh vidikih;
• obveščanje nagrajencev o rezultatu žrebanja nagrajencev;
• objava nagrajencev na spletni strani nagradne igre;
• objava nagrajencev v e-poštnih sporočilih, ki bodo poslana z namenom obveščanja vsem sodelujočim;
• statistične in tržne analize ter segmentacija sodelujočih;
• izvajanje neposrednih trženjskih akcij;
• pošiljanje e-novic po e-pošti;
• pošiljanje SMS, MMS in notifikacijskih sporočil za namene informiranja, promocije in neposrednega trženja;
• telefonsko trženje in obveščanje;
• izvajanje trženjskih raziskav;
• pošiljanje e-poštnih sporočil s ponudbami, informacijami o novostih, akcijah in ugodnostih.

Organizator in soorganizatorji pridobljenih osebnih podatkov v nobenem primeru ne bodo posredovali ali razkrili tretjim osebam. Organizator in soorganizatorji lahko zbirajo o udeležencih nagradne igre naslednje osebne podatke: spol, ime, priimek, letnica rojstva, poštna številka in kraj, telefonska številka, e-poštni naslov ter podatke o klikih in odpiranjih v e-mail sporočilih, spletnih straneh in aplikacijah. Pridobljeni osebni podatki se hranijo neomejeno do preklica hrambe osebnih podatkov s strani sodelujočih.

Seznanjen sem z naslednjimi podatki o upravljalcu in uporabniku mojih osebnih podatkov: Privoščite d.o.o je skrajšano ime za podjetje Privoščite d.o.o., oglaševalsko podjetje, s sedežem na naslovu Špruha 31 v Trzinu, 1236. Osnovni kapital družbe znaša 7.500,00 €. Matična številka družbe je 3773795, identifikacijska št. za DDV pa SI10703519.
Trzin, 28. 2. 2018